1. 2019
 2. Julkaistu

  Fell habitats

  Pääkkö, E., Mäkelä, K., Saikkonen, A., Tynys, S., Anttonen, M., Peter, J., Kumpula, J., Mikkola, K., Norokorpi, Y., Suominen, O., Turunen, M., Virtanen, R. & Väre, H., 2019, Threatened habitat types in Finland 2018: Red List of habitats Results and basis for assessment. Kontula, T. & Raunio, A. (toim.). Suomen ympäristökeskus, s. 152-185 (Suomen ympäristö; Nro 5).

  Tutkimustuotokset: Kirjoitus kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaLukuAmmatillinen

 3. Julkaistu

  Festivaalibarometri 2018: Yleiskatsaus ja olennaisimmat muutokset 2014-2018

  Kinnunen, M., Koivisto, J. & Luonila, M., 2019, Helsinki: Sibelius-akatemia. 48 s. (Sibelius-Akatemian selvityksiä ja raportteja; Nro 21, Painos 2019).

  Tutkimustuotokset: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

 4. Julkaistu

  Förord

  Hautala, S. & Nordberg, O., 2019, Delaktighet och samarbete i det sociala arbetet för personer med funktionsnedsättning – klienternas upplevelser. Heini, A., Hokkanen, L., Kontu, K., Kunttu, K., Lindroos, N. & Ronimus, H. (toim.). Rovaniemi: Lapin yliopisto, s. 8-10 (Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja B. Tutkimusraportteja ja selvityksiä; Nro 69).

  Tutkimustuotokset: Kirjoitus kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaLukuAmmatillinen

 5. Julkaistu

  #Hyvinvoiva amis. Peruskoulusta ammattiopintoihin ja työelämään Lapissa: Kehittämishankkeen taustaselvitys

  Lakkala, S. (toim.) & Narkaus, S. (toim.), 2019, Rovaniemi: Lapin yliopisto. 77 s.

  Tutkimustuotokset: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

 6. Julkaistu

  Introduction

  Zojer, G., 2019, Enablement Besides Constraints: Human Security and a Cyber Multi-Disciplinary Framework in the European High North. Synthesis Report. Zojer, G. (toim.). Rovaniemi: Lapin yliopisto, s. 1-5 (Juridica Lapponica; Nro 47).

  Tutkimustuotokset: Kirjoitus kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaLukuAmmatillinen

 7. Julkaistu

  Johdanto

  Hakkarainen, M., Jutila, S. & Kugapi, O., 2019, Kurkistuksia tuntemattomaan: Kiina Lapin matkailussa. Hakkarainen, M., Jutila, S. & Ilola, H. (toim.). Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin julkaisuja, s. 10-14 (Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin julkaisuja).

  Tutkimustuotokset: Kirjoitus kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaLukuAmmatillinen

 8. Julkaistu

  Johdatus saamelaiseen varhaiskasvatukseen: Arvot, käytänteet ja osallisuus arjessa

  Keskitalo, P., Äärelä, R. & Peltola, M., 2019, Saamelainen varhaiskasvatus nyt: arvot, käytänteet ja osallisuus arjessa . Peltola, M., Keskitalo, P. & Äärelä-Vihriälä, R. (toim.). Oulu: Oulun yliopisto, s. 21-29 (Acta Universitatis Ouluensis. F, Scripta Academica; Nro 13).

  Tutkimustuotokset: Kirjoitus kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaLukuAmmatillinen

 9. Julkaistu

  Kaivostoiminnan koetut vaikutukset Kittilässä

  Kantola, A., Jokinen, M. & Suopajärvi, L., 2019, Rovaniemi: Lapin yliopisto. 57 s.

  Tutkimustuotokset: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

 10. Julkaistu

  Kuntoutustiede yliopistojen oppiaineena - yliopistoverkoston yhteistyönä?

  Härkäpää, K., Martin, M. & Järvikoski, A. M. E., 2019, Katsaus kuntoutusalan koulutuksiin : Kuntoutus-lehden koulutusesittelyt vuosilta 2015–2018. Laisola-Nuotio, A. & Poutiainen, E. (toim.). Helsinki: Kuntoutussäätiö, s. 11-13 (Kuntoutussäätiön työselosteita ; Nro 61).

  Tutkimustuotokset: Kirjoitus kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaLukuAmmatillinen

 11. Julkaistu

  Kuollutta lihaa

  Lipiäinen, L. (toim.) & Junttila, M., 2019, Rovaniemi: Lapin yliopisto. 69 s.

  Tutkimustuotokset: Kirja/raporttiKokoomateosAmmatillinen