Tanja Äärelä

erityispedagogiikan yliopistonlehtori

Tutkimusintressit

Tutkimuskiinnostukseni liittyy koulutukselliseen syrjäytymiseen ja siihen vaikuttaviin tekijöihin, välittävään opettajuuteen ja suomalaiseen sairaalaopetukseen.

Tutkimusintressit

Opetan erityispedagogiikan perus- ja aineopintoja sekä kasvatuspsykologiaa. Ohjaan kandidaatintutkielmia.

ID: 345555