Sinikka Vuonokari-Kämäräinen

Tieteenala

Hakusanat

  • Suomen kieli, Yleinen kielitiede, Suomalais-ugrilainen kielentutkimus, Unkarin kieli

Tutkimusintressit

Akateemiset tekstitaidot

Asiantuntijatyössä tarvittavan vuorovaikutusosaamisen tilanteinen oppiminen

Kielen oppiminen (S2) osana vuorovaikutusosaamisen kehittämistä

Yleisen kielitieteen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen näkökulma kielen ja tekstitaitojen oppimisessa

Osaamismerkkien hyödyntäminen

Opetusintressit

Akateemiset tekstitaidot

Akateemisten tekstitaitojen yhteisopetus oikeustieteen ja taiteiden tiedekunnan opettajien kanssa

S2-opetus, erityisesti kielitaitotasolta B1.1 ylöspäin

Etä- ja verkko-opetusmenetelmien kehittäminen

Osaamismerkit osaamisen jäsentämisessä

ID: 431517