1. Braun, Adrian

  Tieteenalat: Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede, ml. yhteiskuntatieteellinen ympäristöntutkimus, Kansantaloustiede
 2. Brusila-Räsänen, Riitta

  Tieteenalat: Kuvataide ja muotoilu, Media- ja viestintätieteet
 3. Casi, Corinna

  Tieteenalat: Oikeustiede
 4. Chavez, Gabriel

  Tieteenalat: Yleinen kasvatustiede ja opettajankoulutus
 5. Coath, Martin

  Tieteenalat: Kemia, Muu tekniikka, Muu tekniikka
 6. Colley, Ashley

  Tieteenalat: Kuvataide ja muotoilu
 7. Cornér, Timo

  Tieteenalat: Mediakasvatus
 8. Coutts, Glen

  Tieteenalat: Kuvataide ja muotoilu