Tulokset: A

  1. Aikio, Áile

    Tieteenalat: Sosiologia, väestötiede, kansatiede, perhetutkimus, sosiaalipsykologia
  2. Airola, Ella

    Tieteenalat: Mediakasvatus, Yleinen kasvatustiede ja opettajankoulutus
  3. Allemann, Lukas

    Tieteenalat: Määrittelemätön, Sosiaaliantropologia