Sanna Koulu

Tieteenala

Hakusanat

  • lapsioikeus, oikeusteoria, ihmisoikeudet, perhetutkimus

Tutkimusintressit

Tutkijatohtorin työssäni keskityn lapsen oikeuksiin ja toimijuuteen vanhempien eron jälkeisissä vainoamistilanteissa, erityisesti käräjäoikeuksista kerätyn empiirisen aineiston valossa.

Muita tutkimusintressejäni ovat perheen ja valtion suhteen jäsennykset; lapsen oikeudet etenkin ihmis- ja perusoikeuksien kannalta; sekä kansainvälinen lapsioikeus ja lapsikaappaukset.

Väitöskirjatyöni ”Lapsen huolto- ja tapaamissopimukset. Oikeuden rakenteet ja sopivat perheet” ilmestyi elokuussa 2014. Tutkimus kuuluu perheoikeuden ja etenkin lapsioikeuden alaan. Lasta koskevien sopimusten käytännön tarkastelun lisäksi tutkimus nivoutuu laajempaan keskusteluun oikeuden henkilöydestä ja vajaavaltaisten henkilöiden oikeudellisesta asemasta. Metodisesti teos osallistuu myös oikeusteoreettiseen keskusteluun oikeuden raja-alueista sekä empiirisen tiedon merkityksestä.

Opetusintressit

Opetuksessani olen kiinnostunut oikeudellisten ja yhteiskunnallisten kysymysten yhdistämisestä. Opetan muun muassa sosiaali- ja lapsioikeuden kursseilla eri yliopistoissa ja luennoin mielelläni myös mm. tutkimusmetodeista ja tutkimusetiikasta.

Olen aiemmin ollut mukana suunnittelemassa HY:n Avoimen yliopiston piirissä toteutettua lapsen oikeuksien opintokokonaisuutta sekä toiminut vastuuopettajana osalla opintojaksoista. Omat luentoni ovat käsitelleet mm. lapsen oikeudellista asemaa laajasti ymmärrettynä sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytäntöä perhe-elämän suojaa koskevissa asioissa. Joka toinen vuosi järjestetty kokonaisuus (25 op) on saanut kiittävää palautetta monitieteellisyydestä, haastavuudesta sekä eri opetusmuotojen yhdistämisestä.

ID: 320143