Pia Eriksson

yliopistonlehtori

Tieteenala

Opetusintressit

akateeminen englanti: tieteellinen kirjoittaminen, vuorovaikutusosaaminen ja nykykirjallisuus.

Kieli- ja viestintäopinnoissa opiskelijat kehittävät geneerisiä taitojaan, kuten yhteistyötaitoja, kulttuurienvälisen viestinnän taitoja, jatkuvan oppimisen taitoja, kriittistä ajattelua ja luovuutta. Näiden taitojen merkitys korostuu globaalissa, monimutkaistuvassa maailmassa.

ID: 323268