Pälvi Rantala

Yliopistonlehtori

Hakusanat

  • Sukupuolentutkimus, Pohjoiset kulttuurit, Laadulliset tutkimusmenetelmät

Tutkimusintressit

Kiinnostukseni kohteita ovat kulttuurihistoria, erityisesti pohjoinen kulttuuri ja pohjoisten ihmisten arki. Olen tutkinut myös päiväunien nukkumisen kulttuuria ja kulttuurihistoriaa, pohjoisen naisten historiaa, sukupuolten tasa-arvoa journalismissa sekä taidelähtöisten menetelmien mahdollisuuksia työelämän kehittämisessä. Väitöskirjassani käsittelin kylähulluutta ja menneisyyskäsityksiä mikrohistoriallisesta näkökulmasta.

ID: 321753