Päivi Soppela

Erikoistutkija; FT, dosentti

Yliopistotutkija

Tutkimusintressit

Päivi Soppela on taustaltaan biologi ja eläintieteilijä (ekologinen fysiologia).

Hänen tutkimuksensa käsittelevät eläinten, ihmisten ja elinkeinojen sopeutumista arktisiin olosuhteisiin ja globaalimuutokseen, mukaan lukien ilmastonmuutoksen vaikutukset. Tutkimukset ovat osallistavia ja yhdistävät tieteellistä tietoa sekä paikallista ja perinteistä tietoa. Viimeaikaiset tutkimukset liittyvät poron sekä naudan ja hevosen alkuperäiskantojen sopeutumiseen arktiseen ympäristöön sekä näihin lajeihin perustuvien elinkeinojen kestävyyteen eri muutoksissa. Hänellä on pitkä kokemus arktisiin kysymyksiin kuten poronhoitoon ja poron biologiaan liittyvästä tutkimuksesta, opetuksesta ja ohjaamisesta. Hän on myös kehittänyt ja koordinoinut monitieteisiä kansainvälisiä tohtorinkoulutusohjelmia.

ID: 320189