Outi Rantala

Tutkimusintressit

Tutkimusintressini kohdistuvat ympäristön huomioivaan matkailukehittämiseen Arktisilla alueilla, humanistiseen ympäristötutkimukseen ja luontomatkailututkimukseen, etnografisiin tutkimusmenetelmiin sekä uusmaterialistisiin lähestymistapoihin.

ID: 321241