Mikko Lindroos

Hakusanat

  • hyvinvointioikeus, sosiaalioikeus, hallinto-oikeus

Tutkimusintressit

Tutkin väitöskirjassani hyvinvointioikeuden osa-alueelta erityisesti sosiaalisia oikeuksia. Niukkojen resurssien maailmassa yksi tärkeimmistä oikeudenmukaisuuden ongelmista kohdataan voimavarojen kohdentamisessa. Taloudellisten voimavarojen jakaminen on ensisijaisesti poliittinen päätös, mutta siihen liittyy myös oikeudellista harkintaa. Tutkin tätä oikeudellisen harkinnan ulottuvuutta perus- ja ihmisoikeuksien tasolta. Oikeudellinen kysymyksenasettelu koskee lähinnä sitä, missä määrin jo saavutettua sosiaalisten oikeuksien tasoa voidaan heikentää ja millaisia velvollisuuksia voidaan asettaa yksilölle sosiaalisten oikeuksien myöntämisen edellytykseksi. Näitä oikeudellisia reunaehtoja ja muita lainsäädännön ohjaavia tekijöitä tutkin väitöskirjassani. Väitöskirjan lisäksi hoidan Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa opetukseen liittyviä tehtäviä ja teen tutkimusselvityksiä mm. hallinto-oikeudellisiin, työoikeudellisiin ja sosiaalioikeudellisiin hankkeisiin.

ID: 2876816