Mika-Petri Laakkonen

Tieteenala

Hakusanat

  • Informaatioteknologia

Tutkimusintressit

Filosofian tohtori Mika-Petri Laakkonen toimii vierailevana professorina Sorbonnen yliopistossa Pariisissa. Laakkonen omaa laajat kotimaiset ja kansainväliset tutkimusverkostot informaatio-, kommunikaatio- ja tietotekniikan alalla Euroopassa sekä hänellä on vahvat näytöt kilpaillun tutkimusrahoituksen saamisesta. Laakkonen on johtanut useita elinkeinoelämälähtöisiä kansallisia ja kansainvälisiä tutkimushankkeita, joiden tuloksena on syntynyt tuotteita ja palveluita kansainvälisille markkinoille.  Tuoreimpana esimerkkinä on meneillään oleva Design in Smart Mobility Business Services -tutkimushanke, joka on uusi informatiikan alan ja KONE OYJ:n tutkimuksellisen yhteistyön avaus Lapin yliopistolle.

Laakkosen informaatioteknologian tutkimusalue liittyy voimakkaasti innovaatioihin, tulevaisuudentutkimukseen ja uusiin teknologioihin, kuten tekoälyyn, lohkoketjuihin ja biometriseen tunnistusteknologiaan. Laakkonen analysoi prosessiontologisia malleja ymmärtääkseen informaation ja yhteiskunnan monimutkaisia ​​rakenteita. Hänen tutkimusalueenaan olevat syväoppimiseen pohjautuvat ennakoivat algoritmit organisoivat aikaa, tilaa ja liikettä monikansallisissa yrityksissä sekä valtion- että julkishallinnon organisaatioissa.

Laakkonen on toiminut useissa vaativissa asiantuntijatehtävissä: Taideyliopiston laatujärjestelmän kansallisen auditointiryhmän jäsenenä, Euroopan komission Tutkimus ja innovaatiot -pääosaston (informaatio- ja kommunikaatioteknologian, tietoliikenteen ja sisällön) puolueettomana asiantuntijana, IAMCR kansainvälisen konferenssin arvioijana sekä kansallisen audiovisuaalisen median tohtorikoulun menetelmäasiantuntijana.

 

Rovaniemellä 19.5.2019

 

Filosofian tohtori, Mika-Petri Laakkonen

Lapin yliopiston tutkimusjohtaja (vieraileva professori Sorbonnen yliopisto 1.9.2018 – ­­)

sähköposti: mika-petri.laakkonen@ulapland.fi

+358 40 5086832

ID: 321094