Maria Hakkarainen

Tutkija

Hakusanat

  • matkailututkimus, matkailutyö, hankekehittäminen, matkailustrategiat , jakamistalous, aluekehittäminen, toimintatutkimus

Tutkimusintressit

Tutkimuksellisia kiinnostuksen kohteitani ovat matkailun strateginen kehittäminen ja hallinta, hankekehittäminen, perinteisten elinkeinojen ja matkailun yhteensovittaminen sekä matkailun jakamistalous. Syksyllä 2017 valmistuneessa väitöstutkimuksessani tarkastelin, miten matkailutoimintaa kehitetään kyläyhteisön ehdoilla. Tutkijana olen työskennellyt myös lukuisissa MTI:n hankkeissa, jotka ovat käsitelleet mm. matkailun koulutuksen kehittämistä, matkailun ennakointiosaamista, lappilaista vieraanvaraisuutta, hyvinvointimatkailua ja matkailun taloudellisia vaikutuksia. Viimeisimpänä olin projektipäällikkönä Jakamistalous matkailussa (EAKR) –hankkeessa.

ID: 319976