Kaisa Kimmel

Väitöskirjatutkija

Tutkija

Tieteenala

Hakusanat

  • hyvinvointioikeus, terveysoikeus, health law, priorisointi, prioritization, welfare law

Tutkimusintressit

Olen kiinnostunut yksilön hyvän elämän, terveydenhuollon, väestön terveyden ja yhteiskunnan rakenteiden vuorovaikutuksesta. Väitöskirjassani tutkin terveydenhuollon priorisointia oikeudellisen ohjauksen näkökulmasta. Teen lainopillista tutkimusta priorisoinnin sääntelystä Suomessa ja muissa maissa sekä laadullista tutkimusta lääkärin harkinnasta priorisoinnin kontekstissa.

Priorisoinnin tarkastelussa etiikalla on merkittävä rooli. Terveydenhuollon eettisten kysymysten käsittelyssä lääketieteen, politiikan ja oikeuden alalla käytävät keskustelut kohtaavat kiehtovalla tavalla. Mielestäni vastaavanlaista professioiden, politiikan ja oikeuden vuorovaikutusta tapahtuu kaikkien hyvinvoinnin eri ulottuvuuksiin liittyvien alojen ja palvelujen kohdalla.

 

ID: 617953