Hannu Paloniemi

Opetusintressit

Suomi toisena ja vieraana kielenä

Akateemiset tekstitaidot

Tutkimusintressit

Mobiili- ja satunnaisoppiminen vieraan kielen omaksumisessa

Tutkimusintressit

Kirjallisuudentutkimus

ID: 319667