Anssi Kärki

Tieteenala

Hakusanat

  • Osakeyhtiö, Yhtiöoikeus, Samastaminen, Samastus, Oikeuden väärinkäytön kielto, Insolvenssi

Tutkimusintressit

Meneillään oleva väitöstutkimukseni käsittelee yhtiömuodon väärinkäyttöä ja samastamista osakeyhtiössä.

Yhtiömuodon väärinkäyttö käsittää tilanteet, joissa yhtiön erillistä henkilöllisyyttä tai osakkeenomistajien rajoitettua vastuuta hyväksikäyttäen aiheutetaan vahinkoa velkojille. Lainsäädännössä on asetettu lukuisia säännöksiä, joilla väärinkäytöksiin voidaan puuttua. Näihin lukeutuvat muun muassa vahingonkorvausvastuu, laiton varojenjako, takaisinsaanti, vähemmistöosakkeenomistajan suoja, keinotekoisten varallisuusjärjestelyjen syrjäyttäminen ja laajennettu vastuu ympäristövahingoista. Kaiken kaikkiaan nämä keinot tarjoavat varsin kattavan turvaverkon velkojille. Silti yhtiömuotoa voidaan käyttää tavalla, joka ei sovi minkään laissa säädetyn puuttumismekanismin soveltamisalaan, mutta on tästä huolimatta selvästi moitittavaa. Tällöin käyttöön voidaan puutttua samastamisella.

 

Edellä mainittujen lisäksi tutkimusintresseihini kuuluvat konkurssi, ulosotto, takaisinsaanti, oikeuden väärinkäytön kielto, omaisuudensuoja ja melkeinpä kaikki velkasuhteisiin liittyvä.

ID: 394095