Pohjoinen poliittinen talous

Yksikkö: Tutkimusryhmä

Organisaation profiili

Vallan, vaurauden ja hyvinvoinnin väliset suhteet ovat keskeisiä poliittisen talouden tutkimuksen teemoja. Tutkimusryhmä tuottaa yhteiskuntatieteellistä, kriittistä tietoa arktisen alueen ilmastollisten, ympäristöllisten ja sosio-ekonomisten muutoksien ja niiden yhteiskunnallisten vaikutusten sekä niihin sopeutumisen kysymyksistä.

Tutkimusryhmä keskittyy arkipäiväisiin muutoksiin, vaikutuksiin ja niihin sopeutumiseen Euroopan arktisella alueella, ”pohjoisessa”, mutta, jotka ovat vuorovaikutuksessa alueen ulkopuolisen sosio-ekonomisen, ympäristöllisen ja poliittisen kehityksen kanssa. Tutkimusryhmä tutkii arktisen alueen muutoksiin, niiden vaikutuksiin sekä sopeutumiseen liittyviä yhteiskunnallisia käsityksiä ja niiden poliittisuutta.

Ylempi organisaatio

ID: 318987