Arktinen globaalimuutos

Yksikkö: Tutkimusryhmä

Organisaation profiili

Globaalimuutoksen tutkimusryhmä

Globaalimuutoksen tutkimusryhmä tutkii ympäristön ja yhteiskunnan muutoksia sekä ekosysteemien, ihmisen toiminnan ja luonnon välistä vuorovaikutusta. Lisäksi se selvittää, miten arktisten alkuperäiskansojen perinnetietoa ympäristöstä voitaisiin hyödyntää tutkimuksessa. Tutkimus tuottaa tietoa myös ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arviointeja varten.

Mikä globaalimuutos?

Globaalimuutoksella tarkoitetaan yhdentyvää maailmantaloutta, luonnonvarojen hyödyntämisen vaikutuksia sekä ilmastonmuutosta. Muutokset ilmastossa, maankäytössä sekä sosioekonomisissa ja lainsäädännöllisissä järjestelmissä uhkaavat erityisesti arktisten alueiden herkkää ekologista ja sosiaalista tasapainoa.

Ylempi organisaatio

ID: 318998