Governing change towards sustainable economy in the Arctic

Research output: Contribution to conferencePaperScientific

  • Artti Juutinen
  • Mari Tuusjärvi
  • Saku Vuori
  • Anne Tolvanen
  • Seija Tuulentie
  • Pasi Eilu
  • Arto Naskali
  • Katja Kangas
Original languageEnglish
Publication statusPublished - 2015