Wildlife friendly reindeer fencing

Project: Co-funded project

Collaborative partners

  • University of Lapland (lead)
  • Metsähallitus (Joint applicant)
  • Natural Resources Institute Finland (Joint applicant)

Description in the public portal

Tämän hankkeen tarkoituksena on tuottaa tietoa poroaitojen vaikutuksista riistaeläimiin. Tutkimuksen aikana tullaan toteuttamaan aitojen kokeellisia merkintöjä eri menetelmin. Aitamerkintöjen tavoitteena on saada tietoa Suomen olosuhteissa parhaiten toimivista aidan merkintätavoista. Poroaitojen seurantatutkimuksessa selvitetään aitojen aiheuttamaa kuolleisuutta metsäkanalinnuille ja sorkkaeläimille. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää aitojen rakentamisvaiheessa sekä jo olemassa olevien aitojen kehittämisessä riistaturvallisemmiksi. Suomen poronhoitoalueella arvioidaan olevan noin 15 000 km poroaitoja. Poronhoitoalueen aitarakenteet liittyvät useimmiten porotalouden tarpeisiin. Aitarakenteet ovat tärkeitä nykyiselle poronhoidolle, sillä niiden avulla vähennetään paimennuskustannuksia, porokolareiden määrää, säästetään laidunalueita, estetään paliskuntain porojen sekaantuminen sekä ohjataan porojen kulkua erotusaitoihin. Tutkimuksen toteuttaa Lapin yliopiston Arktinen keskus yhteistyössä Metsähallituksen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen, Paliskuntain yhdistyksen, Suomen riistakeskuksen, Luonnon- ja riistanhoitosäätiön, Metsäntutkimuslaitoksen ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun kanssa. Tutkimusalueena on Suomen poronhoitoalue ja alueella sijaitsevat poroaidat.
Short titlePoroaitojen riistaturvallisuus
StatusFinished
Effective start/end date20/09/201330/06/2015

Funding

  • EAKR-RAHOITUS

ID: 442511