Multiculturalism as part of ordinary school days and procedures

Project: Co-funded project

Collaborative partners

  • University of Oulu, Faculty of Education (lead)
  • Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos
  • Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yksikkö

Description

Kulttuurinen moninaisuus osaksi koulun arkea ja käytänteitä -yhteishankkeen tavoitteena on edistää kulttuuritietoista opettajuutta, opettajankoulutusta ja koulukulttuuria sekä lisätä osallisuutta ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Hankkeessa luodaan opettajien, opettajaopiskelijoiden, opettajankouluttajien, normaalikoulujen, kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden verkosto, joka jakaa hankkeen aikana tuotettua opetusmateriaalia ja toimintamalleja opettajien ammatillista kehittymistä tukien. Materiaaleissa esitellään esimerkein toimintatapoja eri luokka-asteille ja linkitetään niitä opetussuunnitelmaan, oppimisteorioihin sekä tehtyihin tutkimuksiin. Hankkeessa hyödynnetään Euroopan neuvoston materiaaleissa esiintyviä teoreettisia malleja, kuten competences for democratic culture: living together as equals in culturally diverse democratic. Hankkeessa ovat mukana Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto (johtava) ja Tampereen yliopisto. Yhteistyötahoina toimivat Svenska privatskolan I Uleåborg, Romaniasiain neuvottelukunta, Siirtolaisuusinstituutti, Saaren koulu sekä Pohjois-Suomen aluehallintovirasto.
Short titleKulttuuriseen moninaisuuteen liittyvän o
StatusFinished
Effective start/end date01.02.201931.12.2020

Funding

  • Finnish National Agency for Education: €71,246.00

ID: 5046676