Growing high-level intellectual capital in Lapland

Project: Co-funded project

Description in the public portal

HalLa on tutkijakoulun kehittämishanke, jossa kasvatetaan ja vahvistetaan korkean tason osaamispääomaa pohjoisella alueella. Lyhenne HaILa tulee hankkeen englanninkielisestä nimestä Growing high-level intellectual capital in Lapland. Suomeksi puhumme hankkeesta nimellä Korkean tason osaamispääoman kasvattaminen Lappiin.

HaILa-hankkeella pyrimme parantamaan Lapin yliopiston tohtorikoulutuksen laatua. Yliopistomme on uudistanut tohtorikoulutustaan sekä rakenteellisesti että sisällöllisesti vahvistaakseen Arktisen ja pohjoisen muutoksen tutkimusprofiiliaan ja kytkeäkseen jatkokoulusta entistä paremmin alueellista kehityspotentiaalia omaavien kasvualojen yhteyteen.

Hanke tukee tohtorikoulutuksen laadun parantamista ja kansainvälistämistä erityisesti kansainvälisen opetuksen, ohjauksen, koordinoinnin, ja seminaaritoiminnan kautta. Tavoitteena on täten vahvistaa yliopistomme asemaa kilpailukykyisenä ja vetovoimaisena koulutus- ja tutkimusympäristönä yliopiston profiilin ja Lapin kehityspotentiaalin ytimessä olevilla aloilla.
Short titleKorkean tason osaamispääoman kasvattamin
AcronymHalLa
StatusFinished
Effective start/end date01.07.201531.01.2018

Funding

  • Euroopan sosiaalirahasto ESR / European Social Fund ESF: €393,624.00

ID: 375984